Сторінка музкерівника

МУЗКЕРІВНИКИ:   РУБАШНА ОЛЕНА ЗЕНОНІВНА                                                                                                                      ВАНТУХ НАДІЯ ІВАНІВНА

 

Музичне виховання - один із головних компонентів гармонійного і всебічного розвитку дітей дошкільного віку

 Сьогодні основним завданням дошкільних навчальних закладів є гармонійний розвиток дітей, формування їхнього творчого потенціалу, креативної особистості, створення умов для їхньої самореалізації. Тому розвивальним середовищем у дошкільному навчальному закладі можна вважати таке, що спрямовує пізнавальну активність дітей на сприймання прекрасного, емоційний відгук на красу навколишнього світу, на вміння помічати, бачити, чути й шанувати цю красу, на формування бажання та вміння відтворювати її різними мистецькими засобами, зокрема засобами музичного мистецтва.

 Основною формою музичного виховання у дитячому садку являються музичні заняття, які мають бути систематичними, спрямованими на всебічний розвиток дошкільників та формування їхніх музичних здібностей

 Фундаментальні цілі музичного виховання:

 забезпечення систематичного творчого розвитку кожної дитини;

 формування естетичного ставлення дітей до навколишнього світу;

 активізацію засвоєння дітьми музичних знань і уміння використовувати їх у самостійній творчій діяльності.

 Створення атмосфери позитиву, довіри, взаємоповаги в дитячому колективі тощо.

 Музичне заняття істотно відрізняється від решти занять у дитячому садку.

 Основними видами діяльності на музичному занятті є:

 вокально-хорова робота;

 слухання музики;

 музикування;

 музично-дидактичні ігри;

 фонічні вікторини;

 музично-ритмічні вправи.

 Одним із видів музикування на заняттях музики є гра в оркестрі. Для проведення цього виду діяльності використовуються найпростіші музичні інструменти: барабани, бубни, дзвіночки, трикутники, сопілки.

 Під час гри в оркестрі діти мають змогу:

 засвоювати музичну грамоту;

 практикувати ансамблеву гру;

 розвивати тембровий, ритмічний, звуковисотний слух;

 розвивати вміння використовувати засоби музичної виразності тощо.

 

 

Фотографії "СВЯТО МАТЕРІ"