Навчальний процес

У своїй діяльності Дошкільний навчальний заклад керується Конституцією України, Законом України "Про освіту","Про дошкільну освіту, Положенням Про дошкільний навчальний заклад України, Базовим компонентом Дошкільної освіти, Статутом дошкільного навчального закладу.

 

Навчальний рік у Дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та погоджується у відділі освіти Личаківського району.
       З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у Дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.
    У дошкільному навчальному закладі є музичний зал,  методичний і медичний кабінети. На території дошкільного навчального закладу знаходяться ігрові майданчики.
Мета навчального процесу - сформувати у дитини цілісну картину світу через освоєнняосновних сфер життя - Природи, Культури, Людей, власного Я; виховати ціннісне ставлення до довкілля та самої себе, сприяти особистісному ставленню і творчій самореалізації, формуванню її життєвої компетентності.
Навчально-виховний процес здійснюється українською мовою, відповідно до програми "Українське дошкілля", "Впевнений старт"